• Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Handbalvereniging Vido wil een handbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier handbalt en zich thuis voelt. Naleving van de algemene normen en waarden en wederzijds respect staan om die reden hoog in het vaandel bij onze vereniging. Binnen onze vereniging moeten we gezamenlijk er ook alles aan doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen tot een maximum te voorkomen. Ter aanvulling op dit streven heeft het bestuur daarom besloten om van de vrijwilligers, die werken met minderjarigen, een VOG te verlangen.

  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld training geven bij de sportvereniging of het begeleiden van een team.

  Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij onze vereniging kunnen uitoefenen. We willen met het verplicht stellen van VOG van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten zien dat we de veiligheid van alle leden serieus nemen.

  Hoe gaat het in zijn werk?
  Wanneer een nieuwe trainer of coach zich aanmeldt bij het Technisch Bestuur of een vrijwilliger bij een commissie en zij werken met minderjarigen dan zal dit gemeld moeten worden aan de secretaris van het bestuur, via een e-mail naar bestuur@hvvido.nl

  Voor de aanvraag VOG is nodig:

  • Voorletters en achternaam vrijwilliger
  • Geboortedatum
  • E-mailadres

  Vervolgens zal het bestuur de aanmelding VOG bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid doen. Dit gaat digitaal. De vrijwilliger ontvangt dan een e-mail en handelt de aanvraag VOG verder zelf af. Hiervoor is een DigiD code nodig.
  Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag beslist namens het Ministerie van Justitie of men een VOG krijgt. Dit duurt 1,5 tot 4 weken. Na goedkeuring ontvangt de vrijwilliger de VOG per post. De vrijwilliger zal deze VOG laten zien aan het bestuur en een kopie overhandigen.