• Opnieuw een verdrietig bericht. 24 augustus is Jan Bosma overleden, slechts een half jaar na het overlijden van zijn vrouw Nel. Meneer Bosma heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Hij maakte deel uit van de redactie van ons clubblad. Handbalverslagen werden bij mijnheer Bosma ingeleverd. Hij verzorgde het in elkaar zetten van het clubblad en de verspreiding onder de bezorgers. Voor het repareren van je bal kon je altijd bij mijnheer Bosma terecht. Ook het repareren van de doelnetten nam hij voor zijn rekening. Mijnheer Bosma was een man met een echt Vidohart. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.